Chúng Tôi Đang Chuẩn Bị Tài Liệu Cho Bạn.


Tham khảo thêm

Giáo trình Pháp Luật Đại cương – Nguyễn Hợp Toàn

Giáo trình Pháp Luật Đại cương – Nguyễn Hợp Toàn

Giáo trình Pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo […]

Luật giao dịch điện tử

Luật giao dịch điện tử

Luật giao dịch điện tử quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng […]

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN […]

Quyền sở hữu trí tuệ tài liệu bài giảng

Quyền sở hữu trí tuệ tài liệu bài giảng

Quyển sách được trình bày như một tài liệu giảng dạy, mỗi chương tương ứng với một bài học. Mỗi bài học có phần khái niệm, chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật mà quyển sách đề cập đến. Sau khi đề cập nội dung (quyền và nghĩa vụ của […]

Tìm hiểu Luật khiếu nại tố cáo

Tìm hiểu Luật khiếu nại tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo là văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tìm hiểu về khiếu nại, tố cáo sẽ giúp người dân thực […]

Ảnh hưởng của Thương Mại Tự Do đến Nhân Quyền

Ảnh hưởng của Thương Mại Tự Do đến Nhân Quyền

Kể từ khi Đổi mới (1986) đến nay, chính sách nhất quán của Nhà nước ta là mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế. Nhà nước Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp định WTO và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). […]

Bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013 – Lý luận và thực tiễn

Bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013 – Lý luận và thực tiễn

Cuốn sách: Bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016, do PGS.TS Vũ Công Giao (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ biên, gồm 24 bài viết về quyền tự do hiệp hội ở Việt Nam và một số […]

Bộ Luật Dân Sự

Bộ Luật Dân Sự

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn […]

Mê Tải Sách là một trang web phi lợi nhuận, được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay về một thư viện, để các bạn đọc không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong việc tải và học tập. Ebook được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet ( Google , E-thuvien , Tve-4u, Tinhte, Download sách miễn phí, Sách học, Sách vui, Chia sẻ mới,…. ) và các dự án ebook của cộng đồng. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng, và không bán những ebook này, toàn bộ ebook có trên web đều được chia sẻ miễn phí.

Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành sách từ Mê Tải Sách phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các ebook này.

Mê Tải Sách chia sẻ ebook, sách điện tử thông qua liên kết/đường link/url tới một hoặc nhiều trang web khác không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của chúng tôi. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết từ bên ngoài. Người sử dụng (độc giả) truy cập và sử dụng những liên kết này và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và Mê Tải Sách không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà độc giả phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng liên kết này.

Độc giả báo link lỗi, link hỏng hoặc cần hỗ trợ vui lòng phản hồi với chúng tôi qua email: [email protected]