Bản Quyền Nội Dung

Toàn bộ Ebook có trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả, Mê Tải Sách khuyến khích các bạn nếu có khả năng hãy mua sách để ủng hộ tác giả .

Mê Tải Sách là một trang web phi lợi nhuận, được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay về một thư viện, để các bạn đọc không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong việc tải và học tập. Ebook được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet ( Google , E-thuvien , Tve-4u, Tinhte, Download sách miễn phí, Sách học, Sách vui, Chia sẻ mới,…. ) và các dự án ebook của cộng đồng. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng, và không bán những ebook này, toàn bộ ebook có trên web đều được chia sẻ miễn phí.

Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành sách từ Mê Tải Sách phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các ebook này.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền (nếu có) và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan đến bản quyền ngay lập tức.

Mọi kiến nghị về bản quyền liên quan đến Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: [email protected]

Bản quyền: “Trang Mê Tải Sách không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan ngay lập tức.”

Copyright Disclaimer: “The site Me Tai Sach does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.”