Quy Định Sử Dụng

Khi truy cập, sử dụng nội dung các bài viết, bình luận, liên hệ, yêu cầu hỗ trợ trên Website Metaisach.com, các bạn vui lòng tuân thủ các quy định sau đây:

A. QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN

  • Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu. Mọi bình luận bằng tiếng Việt không có dấu (nếu không có lý do chính đáng) sẽ bị xóa bỏ.
  • Không chèn link không liên quan vào trong nội dung bình luận.
  • Không sử dụng các từ ngữ thô tục, phản cảm, trái với thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định của pháp luật.
  • Hãy thể hiện mình là người có văn hóa.
  • Tất cả các bình luận đăng tải sẽ được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Vui lòng tuân thủ các quy định trên để tránh các vấn đề đáng tiếc xảy ra.

B. QUY ĐỊNH VỀ LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về bài viết, ebook, sách … Các bạn vui lòng gửi vào khung bình luận bên dưới các bài viết có liên quan để được giải đáp. Tôi có quyền không trả lời những email, tin nhắn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Mê Tải Sách.

C. QUYỀN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN

  1. Bản quyền mọi sách, ebooks được đăng tải trên Metaisach.com đều thuộc về tác giả
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Metaisach.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại các tài nguyên trên Website: Sách, ebooks, bài viết. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến địa chỉ tài nguyên gốc trên Metaisach.com.

D. LIÊN KẾT NGOÀI

Mê Tải Sách chia sẻ ebook, sách điện tử thông qua liên kết/đường link/url tới một hoặc nhiều trang web khác không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của chúng tôi. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết từ bên ngoài. Người sử dụng (độc giả) truy cập và sử dụng những liên kết này và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và Mê Tải Sách không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà độc giả phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng liên kết này.